TĂNG LƯỢT XEM VIDEO FACEOOK

ID USER UID CHANNEL RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Không thể hủy đơn sẽ ko hoàn,ko hoàn lại xu khi đã mua.

- Độ dài video 2h xem tối thiểu 2h 5s trở lên .

- Độ dài video 8h xem tối thiểu 8h 5s trở lên .