TĂNG LƯỢT THEO DÕI SHOPEE

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Không đổi username trong quá trình buff.
*: Người theo dõi việt, tụt ít hầu như k tụt.