TĂNG BÌNH LUẬN TIKTOK

Chú ý: buff cmt tiktok đang bị kiểm duyệt sai nội dung có id sẽ bị ẩn ko lên hoặc k đủ, lưu ý khi mua hay thật chú ý nội dung cmt tránh các từ nhạy cảm bị tiktok xóa!


ID USER UID CHANNEL CONTENT STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
ID USER UID CHANNEL CONTENT STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
Thông tin chi tiết
Tăng bình luận tiktok tăng chậm trong ngày.
Không buff nội dung có biểu tượng icon.
không bình luận những nội có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.